Aikido lessen

De Aikidoka komt in harmonie met de kracht en de techniek van de aanvaller. De bewegingen zijn rond, elegant en effectief. Er wordt getraind op controletechnieken, klemmen en worpen. Kenmerkend van Aikido is dat er nimmer aangevallen wordt en dat alle technieken juist bedoeld zijn als verdediging en een afweer vormen op een aanval

De weg van het samenkomen met ki!

Aikido (合気道 aikidō), betekent letterlijk vertaald “de weg van het samenkomen met ki!”
Het Japanse woord Aikido kan opgedeeld worden in drie aparte termen.

  • Ai is Japans voor “samenkomen, samenbrengen”, in Aikido vertaald als “harmonie”.
  • Ki of Qi (ook wel ch’i, chi, ki of gi) wordt gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale energie of spirituele energie dat deel uitmaakt van alles wat bestaat.
  • Do betekent “de weg” als in levensweg of morele methode. Do geeft aan dat de weg die bewandeld wordt (hoe je het aanpakt) belangrijk is, het wordt in vele Japanse disciplines gebruikt.

Ki wordt ook vertaald als richting en dan bij aikido specifiek de richting die een aanvaller heeft ingezet. O’Sensei was niet de eerste beoefenaar van een krijgskunst die het concept Ki gebruikte in zijn discipline. De krijgskunst, die hij overigens pas in een later stadium van zijn leven ‘aikido’ noemde, moest volgens hem niet gericht zijn op het vernietigen van de tegenstander, maar juist op het zo min mogelijk schade toebrengen aan de tegenstander. Op een meer filosofisch en verheven niveau zag O’Sensei aikido als middel om in harmonie te komen met de wereld rond jezelf.

In de technieken vertaalt de filosofie van O’Sensei zich doordat de Aikidoka een aanval niet stopt door het tegen te houden, maar deze ombuigt en zich tegen de aanvaller keert. De Aikidoka komt als het ware in harmonie met de kracht en de techniek van de aanvaller. De bewegingen zijn rond, elegant en effectief. Er wordt getraind op controletechnieken, klemmen en worpen. Kenmerkend van Aikido is dat er nimmer aangevallen wordt en dat alle technieken juist bedoeld zijn als verdediging en een afweer vormen op een aanval. Bovendien worden er in het traditionele Aikido géén wedstrijden gehouden. Een ander belangrijk kenmerk is het beginsel van het ju no ri, de op door de tegenstander uitgeoefende kracht wordt niet gereageerd met tegenkracht (“schrap zetten”), maar met méégeven, waarop diens kracht zich tegen hem kan keren wanneer hij uit balans gebracht wordt.